می 22, 2019

خانه آخرهفته

خانه آخرهفته 

مکان: شهرک صدرا، شیراز

آرشیتکت: علی سوداگران
همکار طراح: نازنین کازرونیان
مساحت زمین: 1000 مترمربع
مساحت طبقه همکف: 100 مترمربع
نوع ساختمان: مسکونی

 

منبع: caoi.ir

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط