می 22, 2019

اولین نشست تجارب جهانی نوسازی شهری

اولین نشست تجارب جهانی نوسازی شهری
تجربه نوسازی پاریس

سخنران: نعیمه رضائی
اعضای پنل: سیدمحسن حبیبی، وحید شالی‌امینی، علی خانی

چهارشنبه 15 بهمن 1393، مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: iranian-architect.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط